HiQ Redline

27 Jan HiQ Redline

Steeds hogere eisen worden gesteld aan de specificaties en kwaliteitseisen van gassen. Het HiQ Redline programma voldoet ruimschoots aan de hoogwaardige eisen ten aanzien van speciale- en hoogzuivere gassen. Het systeem garandeert unieke prestaties in combinatie met veiligheid, lekdichtheid en uitstroomstabiliteit waarmee nauwkeurig secundaire drukken zijn in te stellen. Zelfs bij een gering debiet is de ingestelde druk zeer stabiel.
Het programma omvat behalve reduceertoestellen tevens een uitgebreide serie centrale distributiesystemen en afnamepunten die door hun diffusiedichte materialen en appendages bijdragen aan de kwaliteitsbewaking van hoogzuivere gassen.