Service

Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem wordt doelmatig toegepast om te kunnen voldoen aan de eisen van klanten en de algemeen geldende wet- en regelgeving als het gaat om in- en verkoop van onze las- en snijapparatuur met inachtneming van de nationale NEN en DIN richtlijnen voor wat betreft functionaliteit en veiligheidsvoorschriften.

Ons uitgangspunt is dat de geleverde apparatuur zo goed mogelijk aansluit bij uw dagelijkse praktijksituatie. Wij streven naar een optimale balans tussen theorie en praktijk.  Product service vormt derhalve een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie. Deskundig gebruik van uw kostbare las- en snijapparatuur voorkomt onvoorziene reparatiekosten. Wij bieden een scala aan mogelijkheden om een optimaal beheer van uw waardevolle apparatuur mogelijk te maken als het gaat om;

  • Product training
  • Keuring
  • Reparatie
  • Kalibratie