Scheiden of verbinden

26 Mrt Scheiden of verbinden

Lassen is eigenlijk het moleculair verbinden (samenvoegen) van twee afzonderlijke metaalsoorten tot één geheel. Het smeltbad wordt tot stand gebracht door intense hitte, gecreëerd door een combinatie van brandbaar gas en zuurstof (autogeen lassen), lasertechnologie of door een elektrische boog (kortsluiting). Omgekeerd is het mogelijk om met behulp van genoemde hittebronnen een snijproces te bewerkstelligen met als uiteindelijk beoogd resultaat het scheiden van metaalsoorten. Alleen al voor de vervaardiging van lasnaadkanten wordt wereldwijd ca. 700.000 kilometer gesneden. Maar ook in de scheeps-, apparaten- en machinebouw zijn de mogelijkheden legio.